nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne

NetArt Registrar Sp. z o.o.
ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków

NIP: 6751398383
REGON: 120764285
KRS: 0000532637

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 650 000 zł